• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

กระดุมทองเลื้อย

กระดุมทองเลื้อย

กระดุมทองเลื้อยหรือเบญจมาศเครือ (Creeping daisy) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Wedelia trilobata (L.) เป็นพืชในวงศ์ทานตะวัน ที่นอกจากจะสวยงามเหมาะปลูกคลุมดินแทนหญ้าแล้ว กระดุมทองยังสามารถนำมาใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคและใช้เป็นสีย้อมผ้าหรือผสมอาหารได้ด้วย โดยกระดุมทองเลื้อยมีลักษณะลำต้นแผ่ทอดกิ่งราบไปกับพื้น มีใบสีเขียวสด เป็นมัน มีขนหยาบ ปลายแหลม โคนมน ส่วนดอกออกเป็นช่อสีเหลือง ซึ่งการปลูกและดูแลกระดุมทองเลื้อยก็ไม่ยาก เพราะเป็นดินที่ทนความแล้งได้ดี ชอบดินชุ่ม ชอบพื้นที่โล่ง ชอบแดดตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกสภาพ