• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

กุหลาบพันปี

ไม้ดอกเมืองหนาวดอกสวยมาก เป็นไม้พุ่มสูงใบรูปไข่หนา ชอบน้ำมาก อุ้มน้ำได้ดีความสามารถดูดสารพิษในอากาศได้ ขยายพันธุ์ปักชำกิ่งและเพาะเมล็ด กุหลาบพันปีเป็นต้นไม้ที่เติบโตอยู่บนที่สูงและชอบอากาศหนาวเย็น สำหรับในเมืองไทยพบได้ตามยอดเขาสูงแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีการนำกุหลาบพันปีมาปลูกเป็นไม้ประดับประปราย โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากมีดอกที่สวยงาม และเมื่อหมดดอกก็จะเติบโตในกระถางได้แต่จะออกดอกน้อยลง เมื่อพ้นฤดูหนาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhododendron moulmeinene Hook

วงศ์ ERICACEAE

ถิ่นกำเนิด จีนตอนใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น ลาว และเวียดนาม

แสงแดด แดดร่มรำไร

อุณหภูมิ 14-18 องศาเซลเซียส

ความชื้น ต้องการความชื้นปานกลาง

น้ำ ชอบน้ำมากแต่ไม่ขังแฉะ

การดูแล อาซาเลียเป็นพืชชอบน้ำ เครื่องปลูกจะต้องมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ แต่ไม่ขังแฉะ

การปลูก เครื่องปลูกจะต้องอุ้มน้ำได้ดี ร่วนซุย แต่ต้องระบายน้ำได้ดีเช่นกัน ถ้าเครื่องปลูกแน่นมากรากจะชอนไชในเนื้อดินหรือเครื่องปลูกไม่ได้ทำให้ไม่เจริญเติบโต ควรใช้ดินร่วนผสมกับแกลบ ขุยมะพร้าว ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักเป็นเครื่องปลูก

การขยายพันธุ์ ปักชำกิ่งและเพาะเมล็ด

อัตราการคายความชื้น น้อย

อัตราการดูดสารพิษ ปานกลาง