• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ต้นคล้า

เคยมั้ยเวลาไปบ้านเพื่อนหรือร้านกาแฟ คุณก็มักจะเห็นเจ้าต้นคล้าต้นนี้ตกแต่งอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของห้องเสมอ ก็แหม่ดูพวกมันสิ ทั้งสวยเก๋แถมเลี้ยงง่าย แสงแดดนี่แถบไม่จำเป็นสำหรับต้นคล้าเลย พวกมันชอบความมืดมากกว่าเสียอีก

ลักษณะทั่วไป

คล้าเป็นพรรณไม้ที่มีหัวหรือเหง้าอยู่ใต้ดิน การเจริญเติบโตของลำต้นแตกเป็นกอ ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร ลำต้นเป็นไม้อวบ น้ำในเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ออกใบเป็นกาบหุ้มลำต้นสลับกัน และมีก้านใบต่อกับแผ่นใบใบมีลักษณะคล้ายรูปไข่ ปลายใบเว้าหรือแหลม ขนาดใบ สีสรร และลักษณะใบจะแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์ ออกดอกปลายยอด หรือตามซอก กาบใบ ออกดอกเป็นคู่ ลักษณะดอกเล็กรวมกันเป็นช่อ ลักษณะดอกและสีสรรแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์

การเป็นมงคล

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นคล้าไว้ประจำบ้าน จะช่วยคุ้มครองรักษาให้มีความสงบสุข เพราะ คล้า หรือคลุ้ม คือ การคุ้มครอง ปกป้องรักษาและคนโบราณยังเชื่ออีกว่า คล้า หรือ คล้าคลาด คืการคลาดแคล้วพิษภัยศัตรูทั้งปวง นอกจากนี้คนไทยโบราณยังเรียกคล้าว่า พุทธรักษาน้ำ ดังนั้นจึงถือว่าคล้าเป็นไม้มงคลนาม คือ มีพระพุทธเจ้ารักษานั่นเอง

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นคล้าไว้ทางทิศตะวันออกผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ ถ้าจะให้เป็นสิริมงคลยิ่งขึ้น ผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบสูง และประกอบคุณงามความดี ก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งนัก

วิธีการปลูกเเละการดูเเลรรักษา

การปลูก วิธีที่นิยมปลูกมี 2 วิธี

1). การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร ควรใช้กระถางทรงสูง ขนาด 8-14 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหม : แกลบผุ : ดินร่วน อัตราส่วน 1 : 1 : 1 ผสมดินปลูก ควรเปลี่ยนกระถาง 1- 2 ปีต่อครั้ง เพราะการขยายตัวของรากและการแตกกอแน่นเกินไป และเพื่อเปลี่ยนดินปลูกใหม่ ทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพ ถ้าปลูกเพื่อประดับภายในอาคาร ควรให้ได้รับแสงแดดบ้าง อย่างน้อย 3 – 5 วันต่อครั้ง

2). การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนขนาดหลุมปลูก 20 x 20 x 20 เซนติเมตรี ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก โบราณนิยมปลูกไว้บริเวณรั้วบ้าน ถ้าให้สวยงามควรปลูกรวมกันเป็นกลุ่ม จะมองเห็นสวยงามเด่นชัดมากขึ้น

การดูแลรักษา

แสง ต้องการแสงแดดร่ม รำไร จนถึงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 3 – 5 วัน / ครั้ง

ดิน ดินร่วนซุย

ปุ๋ย ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรม/ กอ ใส่ 1 – 2 เดือน/ครั้ง

การขยายพันธุ์ การแบ่งแยกกอ

ต้นคล้าที่นิยมปลูกกันมาก เพราะเชื่อว่า จะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ปลูก หรือเจ้าของ คือ คล้าพันธุ์ดอกสีแดง สีขาว สีเหลือง คล้าเงิน คล้าหางนกยูง เป็นต้น

คนโบราณนิยมเรียกต้นคล้าว่า พุทธรักษาน้ำ ซึ่งหมายความว่า มีพระพุทธเจ้าคอยปกป้องรักษา เจ้าของต้นไม้นั่นเอง   คล้า หรือ คลุ้ม คือการปกป้อง คุ้มครอง รักษา และมีอีกหลายคนที่เชื่อว่าคล้า หมายถึงคล้าคลาด คือ การคลาดแคล้วจากศัตรู หรือ เรื่องร้ายๆ ต่างๆ นานา ได้เช่นกัน  ดังนั้น ชาวไทยจึงนิยมปลูกต้นคล้าเอาไว้ในบริเวณบ้านมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว เพราะเชื่อว่า การปลูกต้นคล้านั้น จะช่วยให้ทุกคนในครอบครัวนั้น รอดพ้นจากเรื่องราวร้ายๆ ได้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กาย หรือทุกข์ใจ เพราะต้นคล้านั้น จะช่วยปกป้องคุ้มครองพวกเขา ให้ปลอดภัย และร่มเย็นเป็นสุขทั้งบ้าน