• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ต้นพลูด่าง

สำหรับพลูด่าง ไม้เลื้อยที่นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคาร โดยเฉพาะปลูกในกระถางแขวนให้ห้อยย้อยลงมา

ลักษณะทั่วไปของพลูด่าง

ลักษณะทั่วไป: เป็นไม้เลื้อย  ใบกลมขนาดใหญ่  ปลายใบมนแหลม  ฐานใบมนแหลม  ฐานใบมนเว้า  พื้นใบเป็นสีเขียว  มีสีเหลืองด่างเป็นแถบ ๆ ตามแผ่นใบ  ออกใบ

 และรากตามข้อของลำต้นก้านใบยาว  โคนก้านใบแผ่ออกเป็นกาบหุ้มลำต้นตรงข้อ  เป็นพรรณไม้เลื้อยเขตร้อนลำต้นอ่อน  ใบเป็นรูปหัวใจ  สีเหลืองด่าง  สลับสีเขียวอ่อน

จะเลื้อยขึ้นในแนวดิ่งหรือปลูกให้เลื้อยไปตามฝาผนัง  มีรากอากาศ  มีดอกแต่ไม่สวยงาม  จึงนิยมเลี้ยงเป็นไม้ประดับใบ

การกระจายพันธุ์: เป็นไม้กลางแจ้งที่ชอบแสงแดด  ต้องการน้ำปานกลาง  ปลูกในกระถางตั้งหลักยึดปลูกในกระถางแขวนด้วยดินร่วนซุย

หรือจะใส่ขวดน้ำปลูกเลี้ยงก็ได้

การขยายพันธ์  :  โดยการตัดต้น  หรือยอดมาปักชำ

ประโยชน์: ปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคาร  หรือปลูกเป็นไม้คลุมดิน  หรือพรางสายตา

ไม้เลื้อย เนื้ออ่อน อายุหลายปี  ลำต้นเลื้อยไปตามพื้นหรือมีรากเกาะพันกับต้นไม้

ใหญ่หรือเสาหลักอื่นๆ เมื่อแก่มีเนื้อไม้ กิ่งก้านสีเขียวถึงสีเขียวอ่อนอมเหลืองมักมีขีดตามยาวสีเหลืองหรือสีขาว

ใบ (Foliage) :   ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมหัวใจ  กว้าง 5-30 เซนติเมตร   ยาว 7-45 เซนติเมตร   ปลายใบ

แหลม โคนใบเว้า ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาอวบน้ำ ผิวใบด้านบนด่างสีเขียวปนเหลือง

ประโยชน์ของพลูด่าง

ปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคาร หรือปลูกเป็นไม้คลุมดิน หรือพรางสายตาจากสิ่งที่ไม่น่ามอง

นิยมนำมาเป็นไม้มงคลประดับบ้านเรือน เนื่องจากเราเชื่อว่า พลูด่าง โกสน หรือ หมากผู้หมากเมีย หรือต้นไม้มงคลต่างๆ หากอยู่ในบ้านจะช่วยเสริมสร้างสิริมงคล

ช่วยดูดสาพิษในอากาศได้ พลูด่างไม้ประดับที่รู้จักกันดี แต่น้อยคนนักที่จะรู้ถึงความสามารถของมันในการดูดสารพิษในอากาศ พลูด่างเป็นพืชที่ปลูกง่าย ต้องการน้ำและแสงแดดพอควร มีความสามารถในการดูดสารพิษได้ปานกลาง แต่คายความชื้นได้มาก