• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ต้นพวงแสด

ชื่อวิทยาศาสตร์Tecoma capensis (Thunb.) Lindl.

ชื่อสามัญ: Cape honeysuckle

ชื่ออื่น: หงอนนกยูง

วงศ์: BIGNONIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่มหรือไม้พุ่มกึ่งเลื้อย สูง 1-2 เมตร แตกพุ่มไม่เป็นระเบียบ กิ่งก้านเปราะ สีเขียว

ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 2-4 คู่ รูปใบหอกหรือรูปรี ปลายแหลม โคนสอบ ขอบใบหยัก แผ่นใบสีเขียว

ดอก ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจะ ตามปลายกิ่ง ดอกสีส้ม กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นแฉกสั้น กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด สีส้มแดง ออกดอกตลอดปี

ข้อมูลทั่วไป

เป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศ มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้ พวงแสดเป็นไม้เลื้อยที่มีเถาขนาดใหญ่ สามารถทนร้อนและแล้งได้เป็นอย่างดี ออกใบย่อยมีรูปร่างเป็นวงรีคล้ายไข่ ปลายใบแหลมและมีขนาดเล็ก ดอกมีสีส้มอมเหลือง ใน 1 ช่อดอก จะมีดอกอยู่ประมาณ 10 ดอกขึ้นไป ปลายดอกม้วนงอสวยงาม ออกดอกในช่วงฤดูหนาว

 การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินทั่วไป ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดจัด

      การขยายพันธุ์

      เพาะเมล็ด ปักชำ

      การใช้ประโยชน์

      ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกมีสีสันสวยงาม

วิธีปลูก : ให้นำกิ่งของพวงแสดมาปักชำลงในหลุมดินร่วนที่มีปุ๋ยหมักรองอยู่ด้านล่าง กว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร เอาดินกลบ รดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าแฉะ ชอบแดดจัด แต่เมื่อไรที่ต้นเริ่มแข็งแรงดีแล้วแนะนำให้งดเว้นการรดน้ำลงมาบ้าง วันเว้นวันก็ยังดี ไม่มีเรื่องโรคและแมลงมากวนใจแถมยังเลี้ยงง่ายอีกต่างหาก