• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

บัวดิน

บัวดิน (Rain lily) หรือที่บางคนเรียกว่าบัวสวรรค์หรือบัวจีน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zephyranthes spp. เป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่มีขนาดเล็ก แต่ออกดอกสวยงาม แถมทนทาน เหมาะแก่การปลูกประดับสวนหรือปลูกเป็นพืชคลุมดิน โดยบัวดินเป็นพืชล้มลุก มีหัวอยู่ใต้ดิน ส่วนใบที่โผล่พ้นมาเหนือดินเป็นเส้นแบน ๆ แคบ ๆ คล้ายใบหอม ซึ่งถ้าหากเป็นใบอ่อนจะชูตั้ง แต่ถ้าเป็นใบแก่จะโค้งลง ส่วนดอกออกเป็นช่อ บานในตอนเช้าและหุบตอนค่ำ มีลักษณะเป็นรูปกรวย มีหลายสี เช่น สีขาว สีเหลือง สีชมพู

          ในส่วนของการปลูกบัวดิน สามารถปลูกทั้งด้วยการแบ่งหัวปลูกและเพาะเมล็ด (หัวจะง่ายกว่า) โดยใช้ดินปลูกที่ระบายน้ำได้ดี ไม่มีปัญหาน้ำขัง และควรปลูกในพื้นที่ที่มีแดดจัด เพราะบัวดินเป็นพืชที่ชอบแดด โดยในการปลูกควรระมัดระวังโรครากเน่าที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายในฤดูฝน รวมถึงระวังหนอนผีเสื้อที่อาจะมากินใบและดอกของบัวดินด้วย