• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ปาล์มสิบสองปันนา

สิบสองปันนามีลำต้นตรงเดียว ใบเป็นก้านแตกออกเป็นแฉกโค้งลงคล้ายขนนก สามารถโตได้ทั้งกลางแจ้ง และในร่ม ต้องการน้ำปานกลาง ยังความสามารถในการดูดสารพิษชนิดไซรีนได้ดี และคายความชื้นได้ดี ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือแยกหน่อ

ปาล์มสิบสองปันนาเหมือนกับปาล์มชนิดอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติในการดูดสารพิษในอากาศภายในอาคารได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะสารไซรีน (xylene) และมีการคายความชื้นที่ดี จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคารสำนักงาน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Phoenix roebelenii

วงศ์ PALMAE

ถิ่นกำเนิด ภาคเหนือของไทยและประเทศในแถบอินโดจีน

แสงแดด กึ่งแดดถึงแดดจัด

อุณหภูมิ 18-24 องศาเซลเซียส

ความชื้น ต้องการความชื้นปานกลาง

น้ำ ต้องการน้ำปานกลาง

การดูแล ต้องการแสงแดด

ต้องการน้ำและความชื้นในระดับปานกลาง ดินที่ปลูกควรมีการระบายน้ำที่ดี ทนต่อแมลงได้ดี

การปลูก ชอบดินร่วนซุยที่มีอินทรีวัตถุ ใช้ดิน 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน

ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก 1 ส่วน เศษใบไม้ผุ 1 ส่วน

การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

อัตราการคายความชื้น มาก

อัตราการดูดสารพิษ มาก