• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ปาล์มไผ่ (Bamboo Palm)

ปาล์มไผ่มีต้นกำเนิดมากจากเม็กซิโก อเมริกาใต้  ควรปลูกในที่ร่ม เป็นพืชที่ไม่ต้องการแสงมาก  และควรรดน้ำวันละครั้ง  โดยต้นปาล์มไผ่เป็นพืชอีหหนึ่งชนิด ซึ่งสามารถดูซับฝุ่นละอองในอากาศและดูดสารพิษได้เป็นอย่างดี

ชื่อวิทยาศาสตร์ Chamaedorea seifrizii

วงศ์ PALMEA

ถิ่นกำเนิด เม็กซิโก อเมริกาใต้

แสงแดด กึ่งแดด ร่มรำไร

อุณหภูมิ 16-24 องศาเซลเซียส

ความชื้น ต้องการความชื้นพอควร

น้ำ ต้องการน้ำพอสมควร

การดูแล ไม่ต้องการแสงแดดมาก ปลูกได้ในที่ร่มรำไร แต่ต้องการน้ำพอสมควร โดยเฉพาะในระยะกำลังเติบโต ถ้าปลูกในห้องหรือภายในอาคารควรรดน้ำวันละครั้ง ควรใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละครั้ง

การปลูก ชอบดินร่วนซุย ใช้ดิน 2 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน เศษใบไม้ผุ 1 ส่วน

การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ หรือเพาะเมล็ด

อัตราการคายความชื้น มาก

อัตราการดูดสารพิษ มาก