• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

พลูด่าง

พลูด่างเป็นไม้เลื้อยปลูกง่าย โตไว ใบเป็นรูปหัวใจเป็นลายขาว-เขียว สามารถปลูกในกระถางใช้ไม้ปักค้ำให้พลูด่างเลื้อยขึ้นมีรากอากาศงอกเกราะตามตามผนังได้ หรือเป็นกระถางแขวน แข่น้ำใส่แจกันก็ได้ ควรให้น้ำเป็นประจำให้โดนแดดบ้าง สามารถดูดสารพิษความชื้นได้มาก สามารถลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ดีอีกด้วย ขยายพันธุ์ง่ายโดยการปักชำ

วิธีดูแล

  ปักชำกิ่งหรือต้นที่มีใบสามารถปักชำในน้ำหรือในดินก็ได้ปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด ส่วนผสมของดินที่ใช้ คือ 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ทราย ส่วนที่สอง ปุยมะพร้าวหรือเศษใบไม้แห้ง ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำเจือจางรดเดือนละครั้ง

            การดูแล พลูด่าง เป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก เป็นพืชที่ชอบน้ำ ดังนั้นเราต้องดูแลเอาใจใส่คอยสังเกตอย่าให้น้ำแห้ง  ถ้าในห้องอากาศโดยรอบร้อนมากๆ เราควรใช้น้ำมาเช็ดที่ใบหมาดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเผาใบ พลูด่าง ต้องการแสงแดดบ้าง ซึ่งหมายถึง เราต้องเลี้ยงไว้ในที่ที่ได้รับแสง ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดอ่อนๆ หรือแสงไฟนีออน ดูแลแบบกึ่งแดด แต่อย่าให้ร้อนเกินไป

            ไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น พลูด่าง ยังช่วงดูดสารพิษโดยรอบบริเวณให้เราอีกด้วย มีพืชที่ให้ประโยชน์ดีๆแบบนี้ ก็จะช่วยลดโลกร้อนได้ด้วย อย่าลืมบ้านใครยังไม่มี พลูด่าง รีบไปหามาปลูกกันนะ

แสง : ต้องการแสงแดดมาก ถ้าขาดแสงหรือแสงไม่พอ สีของใบจะซีดไม่สวย

อุณหภูมิ : ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 – 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น : ชอบความชื้นพอสมควร ถ้าหากอากาศภายในห้องแห้งแล้ง ควรฉีดพ่นละอองน้ำให้

น้ำ : ควรให้น้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนอาจจะให้มากกว่านี้ก็ได้โดยเช็คจากผิวหน้าของดินในกระถาง

ดินปลูก : ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน

ปุ๋ย : ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำอย่างเจือจางรดเดือนละ 1 ครั้ง

กระถาง : ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกระถางบ่อย 2-3 ปี อาจจะเปลี่ยนสักครั้งก็ได้

โรคและแมลง : ต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดี