• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ฟิโลเซลลอม

ฟิโลเซลลอมเป็นพืชในตระกูลฟิโล มีลักษณะใกล้เคียงกับซานาดูที่มีความโดดเด่นที่ใบเป็นแฉก ดูสวยแปลกตา ก้านใบยาว แผ่กว้างออกโดนรอบดูสวยงาม จึงเป็นฟิโลเดนดรอนอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะเป็นไม้ประดับทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ฟิโลเซลลอมเป็นพืชที่ต้องการความชื้นและแสงแดดพอควร แต่ถ้าขาดน้ำหรืออยู่ในที่มีแสงน้อยก็ยังเจริญเติบโตอยู่ได้ แต่จะเติบโตได้ไม่เต็มที่ พื้นที่ที่ตั้งวางก็ควรมีพื้นที่โดยรอบต้นให้กว้างพอสมควร เพื่อให้ก้านใบแผ่ออกไปได้เต็มที่

ชื่อวิทยาศาสตร์ Philodendron selloum
วงศ์ ARACEAE
ถิ่นกำเนิด อเมริกาใต้
แสงแดด กึ่งร่ม ร่มรำไร
อุณหภูมิ 16–21 องศาเซลเซียส
ความชื้น ต้องการความชื้นมาก
น้ำ ต้องการน้ำมาก
การดูแล ต้องการน้ำพอสมควรแต่อย่าให้ถึงกับแฉะ ต้องการความชื้นมากจึงควรฉีดละอองน้ำให้แก่ใบ โดยเฉพาะในห้องหรือเวลาที่อากาศแห้ง ไม่ต้องการแสงมากนัก ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดให้เดือนละครั้ง
การปลูก ปลูกได้ดีในดินร่วนซุย ส่วนผสมของดินใช้ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน เศษใบไม้ผุ 1 ส่วน
การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยการแยกกอ
อัตราการคายความชื้น ปานกลาง
อัตราการดูดสารพิษ น้อย