• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

สับปะรดสี (Bromeliad)

 สัปปะรดสี ภาษาอังกฤษคือ Bromeliad หรือ Urn Plant มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Aechmea fasciata เป็นไม้ประดับที่มีใบเป็นกลีบแข็ง แผ่ออกรอบข้าง ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่จะมีลวดลายและสีสันที่สวยงามอยู่ด้านบนของใบ ส่วนดอกของสับปะรดสีจะมีลักษณะเป็นช่อดอกยาวสูง สีสันสดใส ทว่ามีอายุค่อนข้างสั้น

          โดยสับปะรดสีเป็นพืชที่ทนความแห้งแล้งได้ค่อนข้างดี จึงไม่จำเป็นต้องดูแลมาก เพียงแค่ใช้ดินร่วนปนทราย ที่ผสมกับปุ๋ย ใบไม้ และทรายหยาบ ในอัตรา 1:1:1:1 ส่วน แล้ววางเอาไว้ในพื้นที่ที่มีแสงแดดส่อง แต่ต้องไม่จัดจนเกินไป โดยให้รดน้ำประมาณสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง พร้อมให้ปุ๋ยเกล็ดละลายช้า สูตรเสมอเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้งก็เพียงพอแล้ว