• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

หนวดปลาหมึก

มีลักษณะใบที่สวยมากแตกออกเป็นแฉกหลายแฉกประมาณ 8-15ใบคล้ายหนวดปลาหมึก ใบเป็นมันเป็นพุ่ม เลี้ยงดีๆจะดอกเป็นช่อสีแดงยาวหลายช่อ ปลูกง่ายสามารถปลูกในที่ร่มได้ ต้องการน้ำพอสมควรควรรดน้ำทุกวันขยาย พันธุ์ โดยการตัดชำกิ่งโตเร็ว และที่สำคัญมีความสามารถสูงในการดูดสารพิษ ฟอกอากาศตามธรรมชาติ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Schefflera actinophylla

วงศ์ ARALIACEAE

ถิ่นกำเนิด ประเทศควีนแลนด์ ปาปัวนิวกินี และอินโดนีเซีย

แสงแดด ปานกลาง

อุณหภูมิ 24-27 องศาเซลเซียส

ความชื้น ต้องการความชื้นปานกลาง และต้องการมากในขณะที่ต้นยังเล็ก

น้ำ ต้องการน้ำปานกลาง

การดูแล ต้องการแสงสว่างในการเจริญเติบโตแต่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรง ควรให้น้ำแต่น้อย แต่ให้บ่อยๆ ครั้งโดยจับดินในกระถางดู ถ้าแห้งควรให้น้ำ

การปลูก ขยายพันธุ์โดยการตัดชำ ดินปลูกใช้ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน ใช้ปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละ 2 ครั้ง ควรเปลี่ยนกระถางใหม่ทุกปี

การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยการตัดชำ

อัตราการคายความชื้น ปานกลาง

อัตราการดูดสารพิษ ปานกลาง