• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ออมเงิน ออมทอง

เป็นพันธุ์ไม้เลื้อยใบเป็นรูปหัวใจคล้ายใบบอน แกนตรงกลางสีขาว ถือเป็นไม้มงคล ปลูกไว้ในบ้านจะทำให้มีเงิน มีทองมาก เป็นไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็สามารถอยู่ในที่กึ่งร่มได้เพียงแต่ต้องมีแสงแดดให้ ออมทองและออมทอง ต่างกันตรงที่เส้นลายใบของออมทองเป็นสีเหลือง ส่วนออมเงินสีขาว ความสามารถคายความชื้นในอัตราสูง ชอบน้ำมากควรรดเป็นประจำ

วิธีปลูกออมเงิน ออมทอง ในสวนหลังบ้าน หรือ สวนหน้าบ้าน

การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน การปลูกแบบนี้ควรทำร้านหรือซุ้ม เพื่อให้ลำต้นเลื้อยขึ้นไป ขนาดหลุมปลูก   20 x 20 x 20 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูกถ้าจะไม่ให้เลื้อยควรตัดแต่งเถาหรือยอดให้สั้น นิยมปลูกเป็นกลุ่มเพื่อตกแต่งสวน

ทั้งนี้หากคุณปลูกในปริมาณมาก ๆ คุณยังสามารถนำไปแบ่งขายเพื่อสร้างรายได้เล็กน้อยให้กับครอบครัวคุณได้ เนื่องจากต้นไม้ชนิดนี้ก็เป็นที่ต้องการของท้องตลาดอยู่ตลอดอยู่แล้ว ถือเป็นไม้ประดับที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆ เลยก็ว่าได้

นอกจากนี้ต้นออมเงินออมทองยังสามารถปลูกในน้ำได้อีกด้วย เพราะเป็นพืชที่ปรับตัวเข้ากับน้ำได้ดี ไม่จำเป็นต้องใช้กระถางเพื่อรองรับดิน สามารถนำไปปลูกในน้ำได้เฉกเช่นเดียวกับต้นเงินไหลมา ต้นเล็บครุฑ หมากผู้หมากเมีย ปักกิ่งพุด ลิปสลิด พญาไร้ใบ โรสแมรี่ บอนสี โกฐจุฬาลัมพา ฯลฯ

เคล็ดลับการดูแลรักษาต้นออมเงิน ออมทอง

ต้นออมเงิน ออมทอง ด้วยความเป็นพืชใบ จึงต้องการแสงสว่างและน้ำที่เพียงพอ เพื่อที่จะทำให้ต้นเติบโตอย่างสวยงาม โดยนี่เป็นเคล็ดลับในการดูแลที่จะทำให้ต้นสวยขึ้น

แสง  ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง หากปลูกในห้องควรอยู่ใกล้บริเวณที่มีแสงเข้ามาในบ้านเช่นริมหน้าต่าง ริมระเบียงน้ำ    ต้องการปริมาณน้ำมาก ควรให้น้ำ 3 – 5 วัน/ครั้ง

ดิน   ดินร่วนซุย ความชื้นสูง เพื่อให้พืชเติบโตได้ดี หากดินร่วนมากๆ จะทำให้ไม่ต้องให้น้ำถี่ พืชเติบโตได้ดีและเขียวชอุ่ม

ปุ๋ย   ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก อัตรา 300-500 กรัม/ต้น ใส่เดือนละ 1-2 ครั้ง