เกี่ยวกับเรา

เราได้รวบรวมข้อมูล และ เนื้อหาที่เกี่ยวกับ ต้นไม้ประดับ ต้นไม้ฟอกอากาศ ที่ในปัจจุบันนี้มีผู้นิยมปลูกและเลี้ยงกันมากในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเลี้ยงเพื่อการค้า ปลูกเลี้ยงด้วยใจรักในความสวยงาม หรือเพื่อเป็นสิริมงคลตามความเชื่อถือ ทำให้ไม้ประดับเหล่านี้ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จนมีสายพันธุ์ที่ดีขึ้น สวยขึ้น และมีความหลากหลายของสีสันมากขึ้น ทั้งที่พันธุ์ไม้บางชนิดมีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศ ผู้จัดทำเว็บไซด์ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่หลงใหลชมชอบสีสันและความสวยงามของพันธุ์ไม้เหล่านั้น จึงจัดทำเว็บไซด์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ์ เกร็ดต่างๆ รวมทั้งตัวอย่างสายพันธุ์ที่พัฒนาโดยคนไทย

เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเยาวชนรุ่นหลังได้หันมาช่วยกันพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ไม้เหล่านี้ต่อไป ประกอบกับการสอบถามจากผู้ปลูกเลี้ยงท่านอื่น หากเนื้อหาในเว็บไซด์นี้มีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดตกบกพร่องหรือไม่ถูกต้อง ใคร่ขอความกรุณาท่านได้โปรดให้คำแนะนำแก่ผู้สร้างเว็บไซด์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้สร้างและผู้เยี่ยมชมท่านอื่นต่อไป