• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

เข็มริมแดง

ไม้ประดับที่สามารถปลูกในบ้าน หรือในออฟฟิศ สามารถดูดสารพิษได้อีกด้วย มีลักษณะลำต้นตรงใบยาวเรียวแหลมแตกออกเป็นพุ่ม ขอบใบเป็นสีแดงตรงกลางเป็นสีเขียว ต้องการน้ำมากควรรดน้ำเป็นประจำ เป็นไม้ประดับที่ทนต่อสภาพอากาศ ขยายพันธุ์โดยการปักชำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena marginata

วงศ์ RUBIACEAE

แสงแดด กึ่งแดด กึ่งร่ม

อุณหภูมิ 16-24 องศาเซลเซียส

ความชื้น ต้องการความชื้นมาก

น้ำ ต้องการน้ำมาก

การดูแล เป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทาน ชอบน้ำมาก แต่ไม่ถึงกับแฉะ แต่ต้องการความชุ่มชื้น ถ้าปลูกภายในอาคารจึงควรหมั่นฉีดละอองน้ำให้แก่ใบ ควรตั้งไว้ในที่ที่แสงแดดส่องถึงใบจะทำให้ใบมีสีสันสวยงาม

การปลูก ขยายพันธุ์โดยการปักชำ ปลูกได้ในดินร่วนซุย ละลายน้ำรดให้เดือนละครั้ง ถ้าปลูกในกระถางควรเปลี่ยนกระถางทุกปี

การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยการปักชำ

อัตราการคายความชื้น มาก

อัตราการดูดสารพิษ มาก