• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

เฟิร์นดาบออสเตรเลีย

เฟิร์นก้านยาว ใบสีเขียว สามารถปลูกในที่ร่มได้ปลูกในกระถางตั้งหรือแขวนก็ได้ นอกจากเพิ่มความสามงามให้บ้าน หรืออาคารแล้ว ยังสามารถดูดสารพิษจำพวกฟอร์มาดีไฮด์ ไซลีน และโทลูอีน ได้ดีแล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นภายในอาคารได้อย่างดีด้วย

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nephrolepis obliterata

วงศ์ POLYPODIACEAE

ถิ่นกำเนิด ประเทศออสเตรเลีย

แสงแดด กึ่งแดด

อุณหภูมิ 18–24 องศาเซลเซียส

ความชื้น ต้องการความชื้นปานกลาง

น้ำ ต้องการน้ำปานกลาง

การดูแล เป็นพืชที่ชอบแสงกึ่งแดด ชอบความชุ่มชื้น จึงควรหมั่นรดน้ำให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอ แต่อย่าให้แฉะโดยเฉพาะเวลาที่อากาศร้อนและแห้งควรฉีดพ่นละอองน้ำ ให้ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำให้เดือนละครั้ง

การปลูก ขึ้นได้ดีในดินร่วนที่เก็บความชื้นได้ดีแต่ไม่มีน้ำขังแฉะ ส่วนผสมของดิน ใช้ดินร่วน 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน ใบไม้ผุ 1 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน

การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอ

อัตราการคายความชื้น มาก

อัตราการดูดสารพิษ มาก