• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

โกสน

เป็นไม้ประดับบ้านที่ใบสวย มีลักษณะเป็นลายหลายสี ใบยาวเรียวแหลมแตกออกเป็นพุ่ม ลำต้นตรง เป็นไม้มงคลเชื่อว่าจะทำให้มีบุญบารมี และช่วยคุ้มครองให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข ปลูกได้ในที่แดดรำไร ถึงกลางแจ้งยิ่งโดนแดดมากใบยิ่งมีสีสันสวยงามมาก ต้องการน้ำปานกลาง โกสนยังดูดมลพิษในอากาศได้อีกด้วย

การปลูก และขยายพันธุ์
การเตรียมดิน
ดินที่ใช้ปลูกหรือขยายพันธุ์สำหรับการปลูกในกระถาง ควรเป็นดินที่เตรียมได้จากดินผสมกับวัสดุอินทรีย์ โดยใช้อัตราส่วนดินร่วน:ขี้เถ้าแกลบ/แกลบดำ:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ยคอก ที่ 1:1:2:1

การปลูก และขยายพันธุ์
โกสนเป็นพืชที่ต้องการแสง หากปลูกในที่ร่มมาก กิ่งจะสั้น ใบจะมีสีจาง ไม่สวยงาม นอกจากนั้น ในช่วงอากาศเย็นมักพบว่า ใบโกสนมีสีสันสวยงามมากกว่าช่วงที่มีอากาศร้อน ดังนั้น โกสนที่ปลูกในภาคเหนือมักจะสวยกว่าโกสนที่ปลูกในภาคกลาง

โกสนสามารถปลูก และขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การปักชำ แต่วิธีที่นิยมที่สุด คือ การปักชำ และการตอนกิ่ง

การปักชำกิ่งเป็นวิธีที่นิยมมาก เนื่องจากสามารถขยายพันธุ์โกสนได้รวดเร็ว และได้ในปริมาณมาก ด้วยการเพาะชำในถุงเพาะชำหรือในกระถาง โดยใช้ดินผสมในข้างต้น นำกิ่งพันธุ์ ยาว 4-6 นิ้ว ริใบออกให้หมดหรือปล่อยไว้เฉพาะส่วนยอด ปักชำลึก ประมาณ 2-3 นิ้ว ในแนวเอียง 45 องศา ประมาณ 20 วัน กิ่งโกสนจะติดราก และเริ่มแตกยอดใหม่

ส่วนการตอนจะใช้วิธีการตอนเหมือนไม้อื่นๆ วิธีนี้จะได้ต้นพันธุ์ที่สั้น ลำต้นเดี่ยว และไม่ค่อยแตกกิ่ง เนื่องจาก เป็นต้นพันธุ์ของกิ่งจากลำต้น

การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด นั้น ไม่ค่อยพบนัก เนื่องจาก ต้นโกสนมีดอกแบบไม่สมบูรณ์เพศ ดอกตัวผู้ และดอกตัวเมียแยกกันอยู่คนละช่อกัน และช่อดอกมักแทงออกไม่พร้อมกัน ทำให้ไม่มีการผสมเกสรข้ามช่อดอก แต่หากใช้โกสนจำนนมากมารวมกัน ก็อาจสามารถผสมเกสร และให้เมล็ดได้ เพราะจำนวนต้นที่มากทำให้มีโอกาสที่ดอกจะแทงออกพร้อมๆกันจากต้นอื่นๆ ทั้งนี้ อาจต้องช่วยในการผสมเกสรด้วยการนำเกสรตัวผู้มาใส่ในดอกตัวเมีย หากดอกติดผล ผลจะมีขนาดเท่าเมล็ดพริกไท เมล็ดแก่จะมีสีดำ ค่อยเก็บหรือรอให้ร่วง แล้วนำมาเพาะกล้าอีกที

การปลูกนิยมปลูกทั้งในกระถางด้วยการใช้ดินผสมข้างต้น และการปลูกในแปลงหรือสวน ซึ่งอาจเป็นดินทั่วไปที่ไม่ผสมวัสดุอินทรีย์หรือใส่วัสดุอินทรีย์ผสมหรือโรย พรวนบริเวณหน้าดิน

การรดน้ำ ขณะปักชำควรรดวันละครั้ง และเมื่อต้นแตกยอด และใบแล้ว ควรรด 1-2 วัน/ ครั้ง ในปริมาณที่พอชุ่ม ส่วนโกสนที่ใหญ่แล้วอาจรดน้ำเพียง 3-5 วัน/วัน หรือสภาพความชุ่มชื้นของดิน

การใส่ปุ๋ย เมื่อต้นตั้งตัวได้ควรเป็นปุ๋ยคอก และใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 หรือใช้ปุ๋ยยูเรีย ใส่ทุกๆ 2-3 เดือน

การปลูกโกสนหากต้องการสีใบที่มีสีสดใส ควรปลูกหรือวางกระถางไว้ในที่แจ้ง หากต้องการสีอ่อนหรือสีเขียวมากจะปลูกหรือวางกระถางในที่ร่ม และมีแสงแดดรำไร และในฤดูหนาวสีของใบจะสดใสมากกว่าในฤดูร้อน