• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ไซคลาเมน

ไซคลาเมนเป็นไม้ดอกเมืองหนาวที่มีดอกและใบสวยงาม พบกระจายพันธุ์แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา ซึ่งแม้จะเป็นไม้เมืองหนาวที่ไม่เหมาะกับการนำมาปลูกในสภาพอากาศที่ร้อนของเมืองไทย แต่หากปลูกเลี้ยงดูแลให้อยู่ในสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิที่เหมาะสม รวมถึงการเอาใจใส่เป็นอย่างดี ก็สามารถเจริญงอกงามและออกดอกสวยๆ มาให้ชื่นชมได้

แสงแดด แสงแดดรำไร
อุณหภูมิ 16-20 องศาเซลเซียส
ความชื้น สามารถอยู่ได้ทั้งในที่ค่อนข้างแห้งแล้งและที่มีความชุ่มชื้น
น้ำ ต้องการน้ำปานกลาง
การดูแล ชอบอากาศเย็นจึงจะเจริญงอกงามดี ปลูกไว้ในที่แสงแดดรำไร ไม่ควรรดน้ำมาก คอยดูว่าดินแห้งก่อนค่อยรดน้ำได้ ให้รดน้ำบริเวณด้านข้าง อย่ารดน้ำลงตรงกลางของต้นเพราะจะทำให้หัวของต้นไม้เน่าได้ง่าย
การปลูก ดินปลูกควรเป็นดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดีไม่ขังแฉะ
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ดและแยกหัว
อัตราการคายความชื้น น้อย
อัตราการดูดสารพิษ น้อย