เสน่ห์จันทร์แดง ไม้ประดับตระกูลว่าน

เสน่ห์จันทร์เเดง เป็นไม้ประดับที่มีรูปทรงสวยงามน่าดึงดูดสายตาด้วบความโดดเด่นของใบรูปหัวใจ ที่มีสีเขียวเข้มตัดกับสีแดงเข้มแต่เป็นพืชไม่ค่อยทนทาน ต้องการดูแลรักษา เป็นไม้พุ่มเตี้ย และ แตกกอ สูง 45 – 60 เซนติเมตร มีหัวอยู่ใต้ดิน

ลำต้นอยู่เหนือดินก้านใบกลมสีเขียวหรือเขียวอมแดง หรือแดงเลือดหมู ใบเป็นรูปหัวใจ กลมโต โคนใบมนเว้าเข้าหาก้านใบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันหลังใบอาจมีสีแดงเลือดหมู

ดอกเป็นช่อแทงออกมาจากกลางต้นออกดอกเป็น กลุ่ม 6 – 7 ดอก ดอกคล้ายดอกหน้าวัว กาบหุ้มดอกสีเขียวอ่อน มักนิยมเป็นไม้กระถาง หรือไม้คลุมดินในสวน ใต้ร่มเงา เมื่อนำมาปลูกในอาคารอาจจะไม่ทนแล้ง และโตช้า แต่เสน่ห์จันทร์แดงเป็นไม้ประดับที่มีคนไทยนิยมปลูกเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าปลูกไว้ แล้วจะโชคดี ถ้านำมาตั้งไว้ในร้านค้าจะค้าขายดีมีกำไรเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมแก่คนทั่วไป มีความสามารถสูงในการดูดสารพิษในอากาศโดยเฉพาะสารพิษจำพวกแอมโมเนีย

สภาพการปลูก
เป็นพรรณไม้ทีปลูกที่แสงแดด กึ่งร่ม – ในร่ม อุณหภูมิประมาณ 16 – 24 องศาเซลเซียล ปลูกได้ดีในดินร่วนซุย ส่วนผสมของดินปลูกใช้ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน ใบไม้ผุ 1 ส่วน หากต้องการปลูกในกระถาง ควรเลือกกระถางขนาดใหญ่สักหน่อยเพราะพรรณไม้ชนิดนี้ขยายพันธุ์ได้เร็ว และไม่ลืมที่จะรองก้นกระถางด้วยเศษอิฐ 3 – 4 ก้อน ก่อนนำดินลงกระถางเพื่อทำทางระบายน้ำที่ก้น กระถางกันหัวเสน่ห์จันทร์แดงเน่า

การขยายพันธุ์
ขยายพันธุ์โดย การแยกหน่อจากต้นเดิม หรือปักชำลำต้น

การปลูกและดูแลรักษา
เป็นพรรณไม้ที่ตัองการ ความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ต้องการน้ำพอสมควรเป็นพืชที่ชอบร่มเงาไม่ชอบแสงแดดจัด ถ้าโดนแสงแดดมากใบจะเปลียนสี ควรใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกผสมน้ำรดเดือนละครั้ง