แวววิเชียร (Forget me Not)

ไม้ดอกเขตร้อน มีลักษณะเป็นพุ่มเล็ก ขนาดของต้นโตเต็มวัยเพียงแค่ 2 ไม้บรรทัดเท่านั้น สีดอกหลากหลาย มีทั้ง ม่วง ,ขาว ,ชมพู สามารถให้ดอกได้ทั้งปี เป็นไม้ดอกที่อายุสั้นแต่การขยายพันธุ์ง่ายและไวมาก เพียงแค่ตอนกิ่งของต้นแก่มาปักชำลงดินเท่านี้ก็ขึ้นแล้ว มีความอดทนต่อแดดมากแต่ต้องการน้ำมาชดเชยเช่นกัน ด้วยลักษณะต้นเล็ก ดอกออกเป็นช่อ ทำให้เราสามารถเลือกที่จะปลูกไว้ได้หลายที่ ทั้งมุมระเบียง ข้างหน้าต่าง หรือพื้นที่หน้าบ้าน