• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ไม้คลุมดิน

เปปเปอร์โรเมีย (Peperomia)

เปปเปอร์โรเมีย (ใบด่าง/ใบหยก) ไม้ฟอกอากาศ ปลูกง่าย ต้นไ ...

Read More

ว่านหางจระเข้ (Aloe Vera)

ว่านหางจระเข้ นอกจากจะเป็นพืชที่คนนิยมนำมารักษาแผล บำรุ ...

Read More

ประกายเงิน

ประกายเงิน เป็นพรรณไม้ที่ปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคารได้ ...

Read More

เข็มริมแดง

ไม้ประดับที่สามารถปลูกในบ้าน หรือในออฟฟิศ สามารถดูดสารพ ...

Read More

สับปะรดสี

สับปะรดสี หรือบรอมีเลียด  (Bromeliad) เป็นพืชในวงศ์ Bro ...

Read More