• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ไม้คลุมดิน

ประกายเงิน

ประกายเงิน เป็นพรรณไม้ที่ปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคารได้ ...

Read More

เข็มริมแดง

ไม้ประดับที่สามารถปลูกในบ้าน หรือในออฟฟิศ สามารถดูดสารพ ...

Read More

สับปะรดสี

สับปะรดสี หรือบรอมีเลียด  (Bromeliad) เป็นพืชในวงศ์ Bro ...

Read More

บีโกเนียใบมัน

บีโกเนียใบมันเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกในบ้านเรา เพราะมีใ ...

Read More

หลิวไต้หวัน

หลิวไต้หวัน หรือ หลิวไทเป ภาษาอังกฤษคือ Elfin Herb หรือ ...

Read More