• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ไม้คลุมดิน

แววมยุรา

แววมยุราหรือเทอราเนีย (Torania) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า To ...

Read More

บัวดิน

บัวดิน (Rain lily) หรือที่บางคนเรียกว่าบัวสวรรค์หรือบัว ...

Read More

กระดุมเงิน

กระดุมเงิน (Plains blackfoot) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Erio ...

Read More

กระดุมทองเลื้อย

กระดุมทองเลื้อยหรือเบญจมาศเครือ (Creeping daisy) มีชื่อ ...

Read More