• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ไม้พุ่ม

สับปะรดสี (Bromeliad)

 สัปปะรดสี ภาษาอังกฤษคือ Bromeliad หรือ Urn Plant มีชื่ ...

Read More

จั๋ง

ต้นจั๋ง เป็นพืชตระกลูปาล์มแต่มีขนาดเล็ก มีความทนทาน เลี ...

Read More

โกสน

เป็นไม้ประดับบ้านที่ใบสวย มีลักษณะเป็นลายหลายสี ใบยาวเร ...

Read More

หนวดปลาหมึก

มีลักษณะใบที่สวยมากแตกออกเป็นแฉกหลายแฉกประมาณ 8-15ใบคล้ ...

Read More

กุหลาบพันปี

ไม้ดอกเมืองหนาวดอกสวยมาก เป็นไม้พุ่มสูงใบรูปไข่หนา ชอบน ...

Read More