• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ไม้พุ่ม

เฟิร์นดาบออสเตรเลีย

เฟิร์นก้านยาว ใบสีเขียว สามารถปลูกในที่ร่มได้ปลูกในกระถ ...

Read More

วาสนาราชินี และวาสนาอธิษฐาน

วาสนาราชินี เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประ ...

Read More

คริสต์มาส

เป็นไม้ประดับ ไม่มีดอกแต่ยอดสีแดงสวย ลักษณะต้นเป็นพุ่มย ...

Read More

เบญจมาศ

ไม้ดอกที่นิยมปลูกอีกชนิดคือเบญจมาศมีหลายสีดอกใหญ่สวยงาม ...

Read More

กล้วยไม้

กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในวงศ์  Orchidaceae เป็นไม ...

Read More