• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ไม้ยืนต้น

ต้นคล้า

เคยมั้ยเวลาไปบ้านเพื่อนหรือร้านกาแฟ คุณก็มักจะเห็นเจ้าต ...

Read More

ปาล์มไผ่ (Bamboo Palm)

ปาล์มไผ่มีต้นกำเนิดมากจากเม็กซิโก อเมริกาใต้  ควรปลูกใน ...

Read More

ไซคลาเมน

ไซคลาเมนเป็นไม้ดอกเมืองหนาวที่มีดอกและใบสวยงาม พบกระจาย ...

Read More

ฟิโลเซลลอม

ฟิโลเซลลอมเป็นพืชในตระกูลฟิโล มีลักษณะใกล้เคียงกับซานาด ...

Read More

ปาล์มสิบสองปันนา

สิบสองปันนามีลำต้นตรงเดียว ใบเป็นก้านแตกออกเป็นแฉกโค้งล ...

Read More