• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ไม้ยืนต้น

สนฉัตร

พุ่มสวยงาม สามารถปลูกเป็นแนวรั้ว ประดับบ้านให้ร่มเงาก็ไ ...

Read More

เยอบีร่า

เยอบีร่าเป็นไม้ประดับที่ให้ดอกมีหลายสีเช่น แดง ส้ม เหลื ...

Read More

เดหลี

เป็นไม้ประดับที่ให้ดอกสวยสีขาวคล้ายดอกหน้าวัว ความสามาร ...

Read More

กวักมรกต

กวักมรกตไม่ใช่ต้นไม้ที่ชั้นเห็นแล้วตกหลุมรักแบบจะต้องมี ...

Read More

ยางอินเดีย ไม้ประดับดูดสารพิษ

ยางอินเดียเป็นไม้ประดับที่รู้จักในเมืองไทยมานานแล้ว เป็ ...

Read More