• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ไม้ยืนต้น

ปาล์มไผ่ (Bamboo Palm)

ปาล์มไผ่มีต้นกำเนิดมากจากเม็กซิโก อเมริกาใต้  ควรปลูกใน ...

Read More

ไซคลาเมน

ไซคลาเมนเป็นไม้ดอกเมืองหนาวที่มีดอกและใบสวยงาม พบกระจาย ...

Read More

ฟิโลเซลลอม

ฟิโลเซลลอมเป็นพืชในตระกูลฟิโล มีลักษณะใกล้เคียงกับซานาด ...

Read More

ปาล์มสิบสองปันนา

สิบสองปันนามีลำต้นตรงเดียว ใบเป็นก้านแตกออกเป็นแฉกโค้งล ...

Read More

เสน่ห์จันทร์แดง

เป็นไม้มงคล และไม้ประดับใบที่นิยมปลูกชนิดหนึ่ง โดยเชื่อ ...

Read More