• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ไม้เลื้อย

Tillandsia ทิลเเลนเซีย

ไม่น่าเชื่อว่าจะมีต้นไม้ที่มัดติดกับขอนไม้เฉย ๆ แขวนในท ...

Read More

พลูปีกนก

ประโยชน์ของพลูปีกนก ปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคาร หรือปลู ...

Read More

ต้นนกน้อยนําโชค

นกน้อยนำโชค (Slipper plant, Candelilla, Tall slipper pl ...

Read More

ต้นจันทร์กระจ่างฟ้า

จันทร์กระจ่างฟ้า ปลูกบ้านใดจะได้วาสนาสูงส่ง ลักษณะทั่วไ ...

Read More

ต้นพลูด่าง

สำหรับพลูด่าง ไม้เลื้อยที่นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับภายใ ...

Read More