• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ไม้เลื้อย

ต้นโฮย่า (Hoya)

ต้นโฮย่า เป็นไม้อวบน้ำที่มีรูปร่างลักษณะเป็นเอกลัก ...

Read More

พลูทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Epipremnum aureum ‘Bunting L ...

Read More

Tillandsia ทิลเเลนเซีย

ไม่น่าเชื่อว่าจะมีต้นไม้ที่มัดติดกับขอนไม้เฉย ๆ แขวนในท ...

Read More

พลูปีกนก

ประโยชน์ของพลูปีกนก ปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคาร หรือปลู ...

Read More

ต้นนกน้อยนําโชค

นกน้อยนำโชค (Slipper plant, Candelilla, Tall slipper pl ...

Read More