• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ไม้เลื้อย

พลูทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Epipremnum aureum ‘Bunting L ...

Read More

Tillandsia ทิลเเลนเซีย

ไม่น่าเชื่อว่าจะมีต้นไม้ที่มัดติดกับขอนไม้เฉย ๆ แขวนในท ...

Read More

พลูปีกนก

ประโยชน์ของพลูปีกนก ปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคาร หรือปลู ...

Read More

ต้นนกน้อยนําโชค

นกน้อยนำโชค (Slipper plant, Candelilla, Tall slipper pl ...

Read More

ต้นจันทร์กระจ่างฟ้า

จันทร์กระจ่างฟ้า ปลูกบ้านใดจะได้วาสนาสูงส่ง ลักษณะทั่วไ ...

Read More