• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ไม้เลื้อย

กล้วยไม้

กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในวงศ์  Orchidaceae เป็นไม ...

Read More

ต้นเล็บมือนาง

          ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้เถาเนื้อแข็งที่คนรักสวน ...

Read More

ต้นลดาวัลย์

ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้เลื้อยที่ไม่ผลัดใบเหมาะกับบ้ ...

Read More

ต้นม่านบาหลี

ลักษณะทั่วไป : พืชชนิดนี้จัดว่าเป็นไม้เลื้อยที่มีร ...

Read More

ต้นพวงแสด

ชื่อวิทยาศาสตร์: Tecoma capensis (Thunb.) Lin ...

Read More