• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ไม้เลื้อย

ต้นพลูด่าง

สำหรับพลูด่าง ไม้เลื้อยที่นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับภายใ ...

Read More

ออมเงิน ออมทอง

เป็นพันธุ์ไม้เลื้อยใบเป็นรูปหัวใจคล้ายใบบอน แกนตรงกลางส ...

Read More

พลูด่าง

พลูด่างเป็นไม้เลื้อยปลูกง่าย โตไว ใบเป็นรูปหัวใจเป็นลาย ...

Read More

กล้วยไม้

กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในวงศ์  Orchidaceae เป็นไม ...

Read More

ต้นเล็บมือนาง

          ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้เถาเนื้อแข็งที่คนรักสวน ...

Read More