• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ไม้เลื้อย

ต้นลดาวัลย์

ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้เลื้อยที่ไม่ผลัดใบเหมาะกับบ้ ...

Read More

ต้นม่านบาหลี

ลักษณะทั่วไป : พืชชนิดนี้จัดว่าเป็นไม้เลื้อยที่มีร ...

Read More

ต้นพวงแสด

ชื่อวิทยาศาสตร์: Tecoma capensis (Thunb.) Lin ...

Read More

ต้นตีนตุ๊กแกฝรั่ง

ตีนตุ๊กแกฝรั่ง (English Ivy) เป็นไม้เถาเลื้อยที่มีใบแฉก ...

Read More