จันทน์ผา ไม้ประดับแสนงาม และหลากหลายประโยชน์

จันทน์ผา ไม้ประดับแสนงาม และหลากหลายประโยชน์

จันผา หรือ จันทร์ผา เป็นไม้ประดับที่ขึ้นอยู่ตามป่าเขา โดยเฉพาะโขดหินผาของประเทศไทย เอกลักษณ์ของต้นจันผาคือมีลำต้นหนากลม ยืดสูงแตกกิ่งก้านออกมา มียอดเป็นพุ่ม

Read more →